EN | TH

แปลนชั้นล่าง


ชั้น 1

พื้นที่สำนักงาน 4 ห้อง

เพดานสูง 3.60 ม.


A101

พื้นที่ใช้สอย

92 ตร.ม.


A102

พื้นที่ใช้สอย

93 ตร.ม.


A103

พื้นที่ใช้สอย

93 ตร.ม.


A104

พื้นที่ใช้สอย

96 ตร.ม.

ชั้น 2

พื้นที่สำนักงาน 5 ห้อง

เพดานสูง 3.60 ม.


A201

พื้นที่ใช้สอย

57 ตร.ม.


A202

พื้นที่ใช้สอย

57 ตร.ม.


A203

พื้นที่ใช้สอย

57 ตร.ม.


A204

พื้นที่ใช้สอย

57 ตร.ม.


A205

พื้นที่ใช้สอย

96 ตร.ม.

ชั้น 3

พื้นที่สำนักงาน 5 ห้อง

เพดานสูง 3.60 ม.


A301

พื้นที่ใช้สอย

57 ตร.ม.


A302

พื้นที่ใช้สอย

57 ตร.ม.


A303

พื้นที่ใช้สอย

57 ตร.ม.


A304

พื้นที่ใช้สอย

57 ตร.ม.


A305

พื้นที่ใช้สอย

96 ตร.ม.

ชั้น 4

พื้นที่สำนักงาน 5 ห้อง

เพดานสูง 3.60 ม.


A401

พื้นที่ใช้สอย

57 ตร.ม.


A402

พื้นที่ใช้สอย

57 ตร.ม.


A403

พื้นที่ใช้สอย

57 ตร.ม.


A404

พื้นที่ใช้สอย

57 ตร.ม.


A405

พื้นที่ใช้สอย

96 ตร.ม.


นโยบายคุ๊กกี้ | นโยบายส่วนบุคคล | ข้อตกลงและเงื่อนไข

© ลิขสิทธิ์โดย Well Aesthetic & Wellness Center สงวนลิขสิทธิ์. เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย บริษัท แอสเสท ไวส์ จำกัด (มหาชน)